Motioner och förslag

Motioner och förslag till Östra Folkets Hus och Parkregionens årsmötet ska vara styrelsens tillhanda senast den 26 april 2023.