Kulturarvet i Folkets Hus och folkparker – hot och möjligheter!

Välkommen till en kulturarvskonferens på Stockholms Folkets Hus fredagen den 17 november kl. 10.00-16.00.

Syftet med konferensen är att fokusera på det mer än 125-åriga kulturarv som finns hos Folkets Hus och folkparker runt om i landet för att därigenom ställa frågan om ansvar på sin spets. Vem har ansvar för ett unikt och hotat kulturarv? Är det ett gemensamt ansvar för fler? Hur ska det finansieras? Under konferensen möts olika aktörer i ett panelsamtal för att debattera hot men också möjligheter.

Under dagen kommer vi att diskutera kulturarvspedagogik, visa goda exempel genom konst och film. Dessutom redovisas inventeringen av folkparkernas teaterbyggnader som ursprungligen samanställdes 2004 och som i år har uppdaterats. Vi fördjupar oss också i det rullande projektet ”Tillsammans för en idé” om vårt idé- och kulturarv.

Konferensen riktar sig till alla som är intresserade av kulturarvsfrågan och allmänna samlingslokaler. Inbjudna är Folkets Hus och Parkers medlemmar, Kulturdepartementet, Riksantikvarieämbetet, Kulturrådet, Boverket, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek och representanter från fackföreningsrörelsen samt länsstyrelserna.

 

Datum

Plats Stockholms Folkets Hus, Norra Bantorget

Målgrupp:Konferensen riktar sig till alla som är intresserade av kulturarvsfrågan och allmänna samlingslokaler.

Bland annat Medverkar: Margareta Ståhl, författare till ”Möten och Människor i Folkets Hus och Parker”, representanter från Kulturdepartementet, Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Boverket med flera. Från Folkets Hus och Parker deltar Calle Nathanson, vd, Mikael Sandberg, verksamhetschef, Paula Hoffman, konstansvarig, Per Forsberg, arkitekt och byggrådgivare.

Anmälan Skriv ut sidan

Inför konferensen

ANMÄLAN till konferensen är bindande. Sista anmälningsdag 31 oktober 2017.

AVANMÄLAN: Anmäld person/förening kan avboka sin plats fram till två veckor före 31 oktober. Avbokningar som sker senare kommer att faktureras i sin helhet.

KOSTNAD: Deltagande i konferensen kostar 200 kronor för medlemmar i Folkets Hus och Parker, 600 kronor för institutioner och myndigheter och 400 kronor för ideella organisationer och kulturskapare. Betala in avgiften i samband med din anmälan på bankgiro 331-4184. Ange ditt namn och att betalningen gäller ”Kulturarvskonferens”. Sista betaldag är 31 oktober 2017.

MAT: I konferensen ingår lunch och för- och eftermiddagsfika.Vi vill värna om miljön och kommer att servera klimatsmarta, ekologiska och rättvisemärkta måltider i största möjliga utsträckning. Eventuella kostavvikelser lämnas vid anmälan.

Program

tisdag 17 november 2017

Drop-in-fika

- Filmen "Saga sanning blev en gång..." rullar i bakgrunden

Konferensen inleds

- Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker

Kulturarvet i hus och park

- Margareta Ståhl, forskare och författare

Utställningen ”Kvinnor i kamp”

- Petra Bauer, konstnär

Arbetet med affischen ”Tillsammans för en idé”

- Magnus Bard, tecknare

Reviderad inventering av folkparksteatrar

- Margareta Ståhl, forskare och författare

Lunch

Kulturarvspedagogik

- Karin Thomasson, kommunalråd och 4:e vice ordförande för SKL

Kostafilmen

- Ett exempel från Tillsammans för en idé-projektet

Paneldiskussion ”Hot och möjligheter?”

- Mats Eriksson från LO, Kjersti Bosdotter från Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, Mikael Eivergård från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek och Paula Hoffmann från Folkets Hus och Parker. Moderator: Calle Nathanson.

Paneldiskussion ”Men var hittar vi resurserna?”

- Qaisar Mahmood från Riksantikvarieämbetet, Monica Widnemark Boverkskommittén, Erik Åström från Kulturrådet och Fredrik Linder från Kulturdepartementet. Moderator: Calle Nathanson.

Nu börjar vi en process, vad blir nästa steg?

- Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker

Avslutningsfika


 

Anmälan stängd.