Regionårsmöte i Södra Norrland

Årsmöte i Södra Norrlands region

Välkommen till regionårsmöte!

Vi genomför vårt årsmöte på plats i Bomhus Folkets Hus, Gävle. Men för de som hellre vill delta digitalt (via Microsoft Teams) så finns även den möjligheten.

Program:

  • 12.00 – 16.00 Lunch och årsmötesförhandlingar
  • 18.00 Gemensam middag med show på ”Hits for you”

Detaljerat program med alla tider skickas ut med bekräftelsen till anmälda deltagare.

Datum

Plats Bomhus Folkets Hus

Ort Bomhus eller digitalt

Kontakta:Margareta Andersson
070-278 94 94
[email protected]

Pernilla Eurenius
060-607 09 71
Skicka mejl till Pernilla

Anmälan Skriv ut sidan

Praktisk information

Motioner: Motioner som ska behandlas vid regionens årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast 1 april 2022 och skickas till [email protected].

Nomineringar: Nomineringar till val som ska förrättas vid regionens årsmöte ska vara valberedningen tillhanda senast 1 april 2022.
Använd denna blankett
(det framgår vilka val som ska förrättas på blanketten)
Vi vädjar till er att i nomineringsarbetet ta hänsyn till en god fördelning mellan kvinnor och män till regionens förtroendeuppdrag. Vidare eftersträvas en jämn regional fördelning av uppdragen. Kom också ihåg att den/de ni nominerar måste vara tillfrågade – det gäller även om ni föreslår omval!

Deltagaravgift: Deltagande digitalt är kostnadsfritt. Deltagande på plats kostar 300 kronor och inkluderar lunch. För deltagande vid middagen med show och för hotell tillkommer kostnader (priset ser du i anmälningsformuläret).
Det finns möjligheten för föreningar med liten ekonomi att söka stipendium för deltagaravgift och eventuell hotellkostnad för en deltagare. HÄMTA ANSÖKNINGSBLANKETT HÄR.

Logi: För dig som deltar på plats kan vi erbjuda hotell till bra pris på Clarion Hotel Winn, Norra Slottsgatan 9. Ange i anmälningsformuläret om ni önskar logi. Önskas dubbelrum ska också anges vilken person som rummet ska delas med.

Handlingar: Årsmöteshandlingar skickas direkt till anmälda ombud och deltagare en tio dagar innan årsmötet.

Har du frågor, kontakta: Pernilla Eurenius, 0720-77 81 29, [email protected] eller
Margareta Andersson, 070-278 94 94, [email protected]