Folkets Hus och Parker erbjuder turnérande föreställningar och pedagogisk verksamhet i hela Sverige

scenkonst

Folkets Hus och Parker erbjuder turnerande föreställningar och pedagogisk verksamhet i hela Sverige. Vår målsättning är att barn och unga ska få uppleva inspirerande scenkonst, oavsett var i landet man bor. Utbudet ska vara brett och representera olika genrer. Ambitionen är också att arrangörer får möjlighet att bedriva kontinuerlig verksamhet för barn, ungdomar och vuxna.

corona

Effekterna av Coronapandemin har slagit hårt mot våra mötesplatser och scener.  Folkets Hus och Parker tar myndigheternas råd och riktlinjer på stort allvar och uppmanar medlemsföreningar och andra arrangörer att göra detsamma. Våra turnéer är anpassade och planerade utifrån myndigheternas anvisningar.

 

KOntakta oss

Erika Wendschlag, producent
08-452 25 36
erika.wendschlag@folketshusochparker.se

Johanna Gidlund, producent
08-452 25 15
johanna.gidlund@folketshusochparker.se


turnéer höst/VINTER 2020-2021: