scenkonst

Folkets Hus och Parker erbjuder turnerande föreställningar och pedagogisk verksamhet i hela Sverige. Vår målsättning är att barn och unga ska få uppleva inspirerande scenkonst, oavsett var i landet man bor. Utbudet ska vara brett och representera olika genrer. Ambitionen är också att arrangörer får möjlighet att bedriva kontinuerlig verksamhet för barn, ungdomar och vuxna.

En stolt historia…

För 125 år sedan invigdes både Sveriges första Folkets Hus och Folkets Park. Läs mer

KOntakta oss

Erika Wendschlag, producent
08-452 25 36
erika.wendschlag@folketshusochparker.se

Johanna Gidlund, producent
08-452 25 15
johanna.gidlund@folketshusochparker.se


Våra föreställningar 2018: