Folkets Hus och Parker erbjuder turnérande föreställningar och pedagogisk verksamhet i hela Sverige

scenkonst

Folkets Hus och Parker erbjuder turnerande föreställningar och pedagogisk verksamhet i hela Sverige. Vår målsättning är att barn och unga ska få uppleva inspirerande scenkonst, oavsett var i landet man bor. Utbudet ska vara brett och representera olika genrer. Ambitionen är också att arrangörer får möjlighet att bedriva kontinuerlig verksamhet för barn, ungdomar och vuxna.

KOntakta oss

Erika Wendschlag, producent
08-452 25 36
[email protected] 

Katarina Axelsson, producent
08-452 25 15
[email protected]


 

Genomförda Turnéer 2022: