Panel2-2

Konsten som verktyg i mobiliseringsarbetet

Ett livesänt digitalt panelsamtal om konsten som verktyg i mobiliseringsarbetet, Folkets Hus och Parkers förortsnätverk, Göteborg 2022.

Konsten som verktyg i mobiliseringsarbetet (Konstens betydelse i orten)
I det här panelsamtalet får vi ta del av Ernesto Escobar (Projektledare, Breaking instruktör, grundare Staden är Din), Yasmin Omar Abdulkadir (Poet) och Sara Rajabis (Kulturproducent) tankar kring konst som verktyg för mobiliseringsarbete och konstens betydelse i orten. Vi får höra om bakgrunden till paneldeltagarnas engagemang och hur de genom sina olika positioner banat vägen för sig själva och andra genom konstnärliga processer och projekt. Hur man med konst och kultur kan göra sin röst hörd och få tillgång till stängda rum samt hur man med konsten som verktyg kan påverka och förändra i orten och få med andra i processen.

FÖLJ MED PÅ ETT UTMANANDE SAMTAL OM KONSTEN SOM VERKTYG I MOBILISERINGSARBETET – SE INSPELNINGEN:

Nya medborgardrivna mötesplatser:  Folkets Hus och Parker arbetar långsiktigt för att utveckla nya medborgardrivna mötesplatser där de i dag saknas. Det skapar möjlighet för lokal sammanhållning, social hållbarhet, engagemang och delaktighet. Behovet av en gemensam medborgardriven mötesplats är stort i områden med socioekonomiska utmaningar. Läs mer