Kartläggning och rapporter kring Nya mötesplatser

Här hittar du en samling av vår kartläggning, rapporter och forskning kring behovet av medborgardrivna mötesplatser.

Rapport:

MEDBORGARDRIVNA MÖTESPLATSER I SOCIOEKONOMISKT UTSATTA OMRÅDEN

Vid Folk och Kultur i Eskilstuna 6-9 februari 2019 presenterade vi rapporten: Medborgardrivna mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden.

Folkets Hus och Parker har fått stöd av Delmos för att ta fram en rapport om var det finns behov av nya mötesplatser och hur arbetet ska genomföras för att vara långsiktigt hållbart. Rapporten är framtagen av Mångkulturellt Centrum på uppdrag av Folkets Hus och Parker.

I rapporten lyfts elva bostadsområden där det finns vilja, behov och förutsättningar att skapa nya mötesplatser. Underlag till rapporten bygger på möten och intervjuer med Folkets Hus och Parkers regionala strateger, boende, lokala föreningar, kommunala tjänstemän, politiker och fastighetsbolag.

HÄR FINNS RAPPORTEN ATT LÄSA.

 

Kartläggning 2015:

behov av nya mötesplatser

2015  tog vi  fram en kartläggning för att få bättre kunskap om var i landet det finns behov av nya mötesplatser: Nya mötesplatser – Kartläggning av möjligheterna att skapa nya medborgardrivna kultur- och samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Kartläggningen presenterades i Almedalen sommaren 2015.

Länk kartläggning