Musikpolitiskt upprop inför valet 2018

Nätverket ”Ett musikliv för alla”, som samlar 20 nationella musikorganisationer, har sedan en längre tid önskat en oberoende, parlamentarisk utredning av musiklivets komplexa ekosystem.

Sedan Sveriges nuvarande kulturpolitik grundlades, har förutsättningarna för svenskt musikliv förändrats. Detta kräver politiska uppdateringar. Globaliseringens och digitaliseringens genomslag har visserligen möjliggjort en breddad arbetsmarknad, men samtidigt skapat likriktning som dels begränsar människors möjligheter att ta del av ett brett musikaliskt utbud, både i lurar och ”live”, dels skapar ekonomiska flöden som alltmer blivit koncentrerade till ett fåtal bolag och individer. Hur kan kulturpolitiken säkerställa att en musikalisk mångfald och en fri och obunden konst presenteras för landets invånare?

Här finns hela uppropet. 

Organisationerna bakom uppropet

Folkets Hus och Parker

Föreningen svenska tonsättare

Föreningen Sveriges Jazzmusiker

Kammarmusikförbundet

Kontaktnätet

MAIS – Musikarrangörer i Samverkan

Musikcentrum Riks

RANK – Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik

RFoD – Riksförbundet för Folkmusik och Dans

Riksförbundet Svensk Jazz

Riksförbundet Visan i Sverige

SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare

Svenska Musikerförbundet

Svenska Oberoende Musikproducenter

Svensk Lives unga arrangörsnätverk

Sveriges Körförbund

Sveriges Orkesterförbund

Sveriges Spelmäns Riksförbund

Svenska Folkdansringen

SYMF – Sveriges Yrkesmusikersförbund