Khaalid från Vivalla

Folkets Hus Vivalla ska vara navet i området – för barn, unga och vuxna

Khalid Mohammed är ordförande i Vivalla Folkets Hus förening sedan våren 2018. Han kände inte till mycket om folketshus- och parkrörelsen innan han kollade in finalen Ortens bästa poet i Ungdomens hus i Rinkeby i december 2017.

– När jag var på Ortens Bästa Poet i Rinkeby träffade jag flera som är engagerade Folkets Hus. De berättade för mig vad en föreningsdriven mötesplats är och hur de hade fått stöd från Folkets Hus och Parker. Då tände jag på idén med ett Folkets Hus och bestämde mig för att kolla upp det mer, säger Khalid.

Vid föreningens årsmöte i april 2018 valdes en ny styrelse och Khaalid blev ordförande. Innan årsmötet hade en mobiliseringsprocess genomförts för att öka kunskapen om folketshus- och parkrörelsen hos boende i Vivalla.

– Det viktiga med ett Folkets Hus är att det är de boendes hus, ett hus som styrs av dem som bor här i Vivalla. Folkets Hus är för folket i området och ska styras av folket i området. Då kommer människorna här att engagera sig i huset och verksamheten. Det finns så många olika människor i Vivalla och alla har olika utmaningar och problem. Till Folkets Hus Vivalla ska alla kunna komma för att få stöd och hjälp. Och för att kunna få hjälp att förverkliga idéer man tycker behövs i området, fortsätter Khalid.

I huset anordnas olika aktiviteter: ABF har lektioner i svenska, på onsdagskvällar Chilla lite för ungdomar som är över 15 år, Hiphopbussen med Salla och Masse, Orten bästa poet med mera.

Hösten 2018 ansökte föreningen om stöd från Boverket för att bygga en multistudio i huset. Idén kom från de unga och de har varit med och skrivit ansökan. I november kom besked om att Boverket beviljat stöd om 1 450 000 kronor. I mitten av januari hålls första mötet inför starten av ombyggnationen.

–  Vi har skapat en ambassadörsgrupp som kommer att vara med i hela byggprocessen. Gruppen leds av en sextonåring som var med och tog fram idén. Genom att de unga är med i hela processen förstår de att deras vilja och tankar är viktiga och att det inte bara är ord. Det skapar självförtroende hos de unga, säger Khalid.

Khaalid berättar att det förstås finns massor av talang Vivalla, till exempel inom redigering, filmning och berättande. Boende i Vivalla vill och behöver få verktyg för att kunna beskriva sin situation och nå ut genom journalistik och opinionsbildning. Idag är det nästan alltid andra som beskriver hur det är i Vivalla och då blir det ofta en ensidig och negativ bild som boende inte känner igen.

– Det finns mycket kraft och engagemang i Vivalla, den kraften och det engagemanget vill jag lyfta och samla i Folkets Hus Vivalla, avslutar Khalid.

Folkets Hus Vivalla är sprunget ur Folkets Hus och Parkers arbete med nya mötesplatser. Läs mer här om du är nyfiken.

Här är ett inslag från SVT när Hiphopbussen med Masse och Salla Salazar från redline recordings besökte Vivalla och delade med sig av sin kunskap om musikproduktion.

Foto: Magnus Sandberg.