Valberedning

Nedanstående personer valdes på föreningsstämman 2019 till valberedning för nästkommande stämma 2022.
Vill du komma i kontakt med någon av dem finns deras mailadresser här:

Valberedning 2019
Västra regionen
Norra Norrlands region

Margareta Andersson