Valberedning

Nedanstående personer valdes på föreningsstämman 2022 till valberedning för nästkommande stämma 2025.
Vill du komma i kontakt med någon av dem finns deras mailadresser här:

Valberedning 2022
Södra regionen
Norra Norrlands region
Södra Norrlands region

Margareta Andersson

Östra regionen
Västra regionen