Valberedning

Nedanstående personer valdes på föreningsstämman 2016 till valberedning för nästkommande stämma i maj 2019.
Vill du komma i kontakt med någon av dem finns deras mailadresser här:

Valberedning 2019
Östra regionen
Södra Norrlands region
Norra Norrlands region
Västra regionen
Södra regionen