_DSC1988

Navet i Bergsjön prisades av EU 

Folkets Hus-föreningen Navet har fått ta emot det europeiska medborgarpriset 2021, för det arbete de gör för mötesplatser, demokrati och utbildning i Bergsjön. 

Varje år delar EU ut ett europeiskt medborgarpris till ”enastående européer” inom unionen. Priset ska uppmärksamma initiativ som bidrar till europeiskt samarbete, och som främjar gemensamma värden. 2021 års pris gick till folketshusföreningen Navet i Bergsjön och fyra andra lokala föreningar, för deras gemensamma arbete för mötesplatser, demokrati och utbildning i Bergsjön, Göteborg.  

”Det är så många som jobbar ideellt här, för att inte bara deras egna barn ska må bra, utan för att alla våra barn och ungdomar ska ha det bra. Bergsjöns föreningar är så bra att vi vinner pris”, säger Hanna Jansson, verksamhetsutvecklare på Navet. 

Så vad är det de fem föreningarna gör tillsammans? Gemensamma utflykter och läger för barn under sommarlovet är ett exempel, att de nu ska driva en samlingslokal ihop ett annat. Men det är själva samarbetet dem emellan, som prisas.  

Det började med att föreningarna bjöds in av kommunen, eftersom de var och en redan hade mycket verksamhet och ett fungerande samarbete med kommunen. Föreningarna skrev en ansökan tillsammans, som gick igenom. Tre miljoner på två år.  

Foto: Yarko Rhea

”Vi fick de här pengarna med väldigt mycket tillit. Inte ’exakt det här ska ni göra’ eller ’den här personen ska anställas på exakt den här procenten’. Vi skulle utveckla samarbeten i området”, berättar Hanna Jansson.  

Det första året valde föreningarna att å ena sidan bygga upp sin respektive grundstruktur, det de redan gör: Det föräldradrivna Läxhjälpen samlar över 600 barn till sin verksamhet, och driver även pappaforum, föräldravägledning och lovaktiviteter. Jubba Familjeförening har bland annat helgidrott för kvinnor och nattvandringar, Bergsjön SK fokuserar på sport, kultur och social verksamhet och Rädda Barnen bedriver barnrättsarbete. Navet fungerar som ett paraply för föreningarna i Bergsjön, håller i tematräffar, en projektverkstad och ett språkcafé och försöker på en rad olika sätt underlätta för andra föreningars verksamhet. Å andra sidan började föreningarna ha regelbundna möten för att planera framåt och lägga budget. 

Hanna Jansson från folketshusföreningen Navet i Bergsjön och Mukhtar Mumin från Läxhjälpen tar emot det europeiska medborgarpriset ”enastående européer” för det gemensamma arbete de fem föreningarna gjort för mötesplatser, demokrati och utbildning i Bergsjön, Göteborg.  Foto: Yarko Rhea

 

”I vanliga fall tänker du bara på din egen förening, hur ska vi hitta pengar, hur ska vi hitta en lokal – kniven mot strupen. Kommuner har hur långa planeringstider som helst, men en förening kan få pengar en dag och sen ska verksamheten genomföras en vecka senare. Nu har vi kunnat tänka längre, och vi har också fått en väldigt bra inblick i varandras föreningar och verksamheter. Till exempel insåg vi att vi alla håller på med medborgarservice, vi hjälper till med blanketter, kontakt med myndigheter och bjuder in experter som kan svara på folks frågor. Nu planerar vi att göra den verksamheten tillsammans istället”, säger Hanna Jansson. 

”Förut var vi tvungna att söka allt individuellt, nu hjälper vi varandra”, säger Mohammed Rage, från Läxhjälpen. Foto: Yarko Rhea

 


Mer om Navet och bergsjön:

Äntligen en nyckel i handen

Vägen till en medborgardriven mötesplats i Göteborgsförorten Bergsjön har varit lång. Men efter år av såväl framgångar som besvikelser, har nu föreningen till slut fått sin nyckel. Läs mer