Trehörningsjö Medborgarhus
Medborgarhusgatan 3, TREHÖRNINGSJÖ, Sverige
Vägbeskrivning

Trehörningsjö Medborgarhus

Medborgarhuset invigdes 1954. Men redan 1950 bildades Medborgarhusföreningen Trehörningsjö u.p.a. Då, inför planerna på byggandet av lokalen, fastslogs föreningens ändamål och firma:
”Föreningen vars firma är Medborgarhusföreningen Trehörningsjö u.p.a. har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att medels köp av fastighet eller byggande av hus, mot betalning tillhandahålla samlingslokaler, affärslokaler, bostäder, drivande av park, kaffe´ och biografrörelse, varav följer skyldighet att föra handelsböcker.”

Föreningens ändamål togs 1950. I dag finns ingen drift av bostäder eller biografrörelse. Föreningen hyr ut för konferenser till företag, föreningar och privata evenemang. Medborgarskolan och Migrationsverket hyr sedan flera år lokaler i byggnaden. Medborgarhusföreningen driver även en fritidsgård öppen två dagar i veckan, följande skolåret. Trehörningsjö PRO spelar bingo och inomhusboule varje vecka. Studiecirklar och egna evenemang ingår i Medborgarusföreningens vardag.

Besöksadress

Medborgarhusgatan 3
TREHÖRNINGSJÖ

Postadress

c/o Mats Hägglund
Djuptjärn 118
89054 TREHÖRNINGSJÖ

Kontakta oss:

070-6677292

mhstres@hotmail.com

Verksamheter

Lokaler
Scen