Folkets Husby
, KISTA, Sverige
Vägbeskrivning

Folkets Husby

Folkets Husby är en medborgardriven mötesplats på ca 700 kvm i hjärtat av Husby som sedan 2016 drivs av den ideella föreningen med samma namn. Med fokus på kultur, folkbildning och samhällsengagemang utifrån de boendes behov vill vi vara en självklar mötesplats i norra Järva. Här möts och växer människor, åsikter och idéer.

Under samma tak ryms kaffepauser med kritiska diskussioner, bröllop, nämndemöten, podcastinspelningar och ungdomsföreningars dagliga arbete. Vi tror på en demokratisk och kunskapsdriven plats där utgångspunkt är lokal delaktighet, ett varmt bemötande och professionell verksamhet.

Föreningen bildades hösten 2015 efter ett långt mobiliseringsarbete och hade sitt allra första årsmöte i april 2016 med syftet att ta över driften av samlingslokalen Husby Träff som nyss flyttats till nya lokaler. Nästan 200 personer dök upp på mötet, förväntningarna kändes i luften och en lång lista av Husbybor kandiderade till styrelsen. Sedan dess har ett 50-tal föreningar och lika många privatpersoner blivit medlemmar och engagerat sig i huset på olika sätt. Styrelsen, valberedning och personalen i huset består av boende och personer med anknytning till området som alla delar ett gemensamt synsätt – att styrkan finns hos de boende.

I samverkan med övriga civilsamhället, näringsliv, akademi och kommun vill vi möjliggöra Sveriges främsta medborgardrivna mötesplats där lokal förankring och hög kvalitet inte är motsättningar. Vi har örat mot marken och blickar framåt!

Postadress

Edvard Griegsgången 16
16432 KISTA

Kontaktperson

Hedvig Wiezell

Kontakta oss:

hedvig@folketshusby.se

Verksamheter

Kafé
Lokaler
Scen