Kulturchefen med hela landet som arbetsfält

Det är en riktigt drömuppgift Fredrik Lindegren nu tar sig an. I mars tillträder han som ny kulturchef på Folkets Hus och Parker, och uppdraget är lika tydligt som stort – alla ska ha tillgång till kultur, var man än bor.

–Man behöver närma sig sånt här med både entusiasm och en skopa dödsförakt. Det är så otroligt viktigt att alla ska kunna ta del av kultur, utan att få höra att vi inte har råd, eller att man bor på fel ställe, säger Folkets Hus och Parkers tillträdande kulturchef Fredrik Lindegren.

I mars tar Fredrik Lindegren över jobbet som kulturchef, och axlar då uppdraget efter sin mångårige företrädare Mikael Sandberg som går i pension. Jobbet förpliktigar, då Folkets Hus och Parker idag organiserar närmare 500 medlemsföreningar runt omkring i landet, och kulturverksamheten har stolta traditioner.

För 130 år sedan slog det första Folkets Huset upp dörrarna i Malmö, och samma år blev Möllevångsparken i samma stad Sveriges första folkpark. Redan tidigt tog sig folketshus- och parkrörelsen an uppdraget som kulturbärare och möteshållare, och idag har organisationen Sveriges största biografkedja sett till antalet biografer, mängder av stora och små arrangörer och förmedlar ett brett utbud från scenkonst och bildkonst, till biograffilm om och livesänd kultur. Varje dag, året runt i hela landet anordnas dessutom möten, folkbildning och aktiviteter för alla åldrar i de lokala Folkets Hus, folkparker, biografer och kulturhus som ingår i organisationen, som alla på ett eller annat sätt bärs fram av ideellt engagemang.

När kulturen nu hamnat lite i motvind i skuggan av världskriser, krig och skenande räntor, vill Folkets Hus och Parker i stället växla upp.

–Kulturen är det som gör att vi står ut, och då är det extra viktigt att den når ut i hela landet även när det blåser snålt. Jag är övertygad om att Fredrik kommer att ta sig an den här uppgiften på bästa sätt, säger Folkets Hus och Parkers vd Nina Andersson.

Fredrik Lindegren kommer närmast från jobbet som kulturdirektör på Umeå kommun, och har även varit projektledare och konstnärlig ledare för Kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014. Fredrik har en bakgrund som skådespelare, regissör och konstnär.

För mera information, kontakta:

Nina Andersson
Vd Folkets Hus och Parker
08-452 25 10
[email protected]

Fredrik Lindegren
070-603 25 19

Pressbilder