Folkets Hus och Parker välkomnar regeringens besked om lättnader för arrangemang samt nytt stöd till kulturen och idrotten

”Helt avgörande för att det ska finnas ett levande kulturliv efter pandemin”

Folkets Hus och Parker är försiktigt positiva till regeringens besked om lättnader för vissa typer av publika sammankomster och arrangemang, men ser att kraven om en 2-metersregel kan innebära praktiska svårigheter.
Det anses vidare bra och helt nödvändigt med det extra stöd på 2,5 miljarder kronor till kultur och idrott som idag presenterades på presskonferensen.

–Det är positivt att regeringen lyssnat på kulturbranschen och nu skyndsamt ser över lättnader kring hur 50-gränsen ska hanteras. Ett orostecken är kraven på 2-metersregeln. Hur ska det praktiskt kunna genomföras? säger Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker.

Genom de förslag som presenterades vid regeringens presskonferens, medges lättnader från 50-regeln för arrangemang med sittande publik och reglerade avstånd, samt vissa typer av arrangemang på restauranger. Detaljerna kring detta är inte kända i dagsläget.

Nathanson menar att det är bra att Folkhälsomyndigheten äntligen fått i uppdrag att tillsammans med kulturbranschen ta fram riktlinjer för hur coronsäkrade kultur- och idrottsevenemang ska genomföras.

–Vi är mer än beredda att ta oss an att möta vår publik med coronasäkrade arrangemang, säger Nathanson.

Beskedet om ett extra stöd på 2,5 miljarder kronor för 2020 välkomnas också av organisationen, som betonar att kultursektorn hittills har lidit mycket stora skador till följd av coronapandemin och långt ifrån kompenserats för detta.

–Kulturskapare står helt utan inkomster och arrangörer riskerar konkurs. Därför är det extra stöd om 2,5 miljarder som regeringen nu presenterar helt avgörande för att det ska finnas ett levande kulturliv efter att pandemin är över, säger Calle Nathanson.

Han framhåller dock, att det är viktigt att de felaktigheter som uppstod vid fördelningen av vårens krispaket om 500 miljoner rättas till.

–Ideella arrangörer och frilansande kulturskapare måste prioriteras i förhållande till kommersiella företag som tar ut vinst, konstaterar Nathanson.

För frågor och information, kontakta:
Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker
08-452 25 10
[email protected]