Folkets Hus och Parker kommenterar kulturbudgeten

I regeringens budget för 2018 får kulturen 8,3 miljarder kronor. Sedan 2014 har kulturen tillförts 1,4 miljarder kronor, vilket är en stor satsning inom kulturpolitiken.

– Det är oerhört viktigt att kulturområdet får ökade medel, särskilt idag då det är tydligt att grupperingar som använder kulturen för att exkludera inser kulturens kraft och kliver fram i denna fråga med avsikt att snäva in och begränsa. Politiker idag måste förstå att kulturpolitiken är lika viktig för demokratin som försvars- och utbildningspolitiken, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

En del av regeringens satsning är att tillföra femton miljoner kronor till Dramaten, Kungliga Operan och Riksteatern för att de ska kunna genomföra digitala sändningar. Genom digitala sändningar av scenkonst ökar möjligheten för fler att kunna ta del av scenkonst.

– Folkets Hus och Parker har fler än 150 föreningsdrivna biografer runt om i hela landet, till exempel i lilla Gunnarsbyn i Bodens kommun. Vi förväntar oss att vi genom vår helt unika struktur av biografer och vår mångåriga erfarenhet av direktsänd scenkonst får ta del av denna satsning. I så fall kommer den innebära att tillgängligheten till kulturen ökar reellt, fortsätter Calle Nathanson.

Den nya filmpolitiken har inneburit försämrade villkor för både publik och biografer genom den ökade momsen. Regeringen tillförde med anledning av detta 25 miljoner som en slags kompensation till mindre biografer. Att man vill permanenta detta stöd från och med år 2020 är positivt.

– Är regeringens intention med detta stöd att det ska vara möjligt att se film i hela landet måste de användas till att stödja små och föreningsdrivna biografer, annars blir satsningen verkningslös, säger Calle Nathanson.

För mer information, kontakta Anna Engstrand, pressekreterare Folkets Hus och Parker: [email protected], 08 / 452 25 13