Bräcke Folkets Hus Årets Medlemsförening 2022

Vid Folkets Hus och Parkers föreningsstämma som hölls i Hallunda under helgen 11-12 juni, utsågs Bräcke Folkets Hus till Årets Medlemsförening 2022.

– Vilket roligt besked! Och ett stort erkännande till vår fantastiska personal som alltid lägger ner sin själ i sitt arbete, allt under ledning av Camilla Olsson. Camilla är ett fynd och har under sina dryga 3 år som verksamhetens chef bidragit med en sällsynt förmåga att se möjligheter, finansiera dem och sen få dem gjorda! Vi hoppas att våra satsningar på kultur, samverkan och särskilt aktiviteter för Bräckes ungdomar ska ge vår förening nytt blod och göra själva föreningen lika bra underhållen som vårt fina hus, säger Linnéa Ljungberg, ordförande för Bräcke Folkets Hus.

Motivering

”I Bräcke finns ett sprudlande Folkets Hus, med verksamhet för alla åldrar. Här samsas konferens, restaurang, café, bibliotek, skola, ungdomsgård och mycket mer. Folkets Hus hemmagjorda tårtor har också blivit en riktig succé! Viktiga samtal blandas med skratt och underhållning. En imponerande utveckling av hela verksamheten har skett under de senaste åren.

Evenemangskalendern är fullmatad med allt från bio och livesänd opera till pubkvällar och disco för de allra minsta. Bräcke Folkets Hus bemödar sig om att se verksamheten ur gästens synvinkel. På föreningens webbplats finns också en folder som på ett föredömligt sätt beskriver den fysiska tillgängligheten i lokalerna.

Bräcke Folkets Hus är även en förebild i sitt arbete med inkludering av ungdomar. Föreningen driver ett särskilt utvecklingsprojekt inriktat på generationsväxling. Här arbetar ungdomar själva med evenemang och tar ansvar för allt från planering av aktiviteter till genomförande och uppföljning. Ungdomarna ses nu som en självklar kraft i Bräcke Folkets Hus och ingen som besöker huset kan ta miste på deras stolthet över verksamheten.

Bräckes ungdomsarbete har också inspirerat andra och sprids nu vidare till fler medlemsföreningar. På initiativ från Bräcke Folkets Hus är även ett nätverk på gång för erfarenhetsutbyte mellan ungdomar från olika Folkets Hus och folkparker runt om i landet.

Årets medlemsförening är på alla sätt en god representant för hela folkrörelsen Folkets Hus och Parker och ett gott exempel på den viktiga roll som en kulturell och demokratisk mötesplats för alla åldrar kan spela i lokalsamhället.”

Om utmärkelsen Årets Folkets Hus och Parkprofil

Utmärkelsen delas ut till en medlemsförening som gjort särskilda insatser, antagit nya utmaningar eller annat som är värt att uppmärksamma.

Priset utdelas vart tredje år i samband med Folkets Hus och Parkers föreningsstämma.
Förslag på kandidat kan komma från föreningar och enskilda personer. Beslut fattas av Folkets Hus och Parkers arbetsutskott.

Läs mer om utmärkelsen här

För mera information, kontakta:
Camilla Olsson, verksamhetschef Bräcke Folkets Hus
[email protected]
0693-35 34 33

Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker
[email protected]
08-452 25 10