Vivalla Folkets Hus har under ledning av Khalid Mohammed jobbat framgångsrikt med trygghet i sitt område.

Vivalla Folkets Hus är årets skadeförebyggare

Vivalla Folkets Hus arbete och verksamhet, under ledning av Khalid Mohammed, har stärkt känslan av säkerhet och trygghet i stadsdelen.

Bland annat genom att involvera och erbjuda en aktiv fritid för unga. Khalid och de andra aktiva i föreningen är genom sitt arbete med den medborgardrivna mötesplatsen goda förebilder och visar på vikten av engagemang. Utmärkelsen delades ut under vårt digitala Medlemsmöte i november 2020.

Grattis alla engagerade i Vivalla Folkets Hus, till den välförtjänta utmärkelsen Årets Skadeförebyggare 2020.