VILL DU RÄDDA DITT FOLKETS HUS, FOLKPARK ELLER BIOGRAF? SKRIV UNDER VÅR NAMNINSAMLING! 

Nu kan du ställa dig bakom vår namninsamling för att rädda allas våra Folkets Hus, folkparker och biografer. Skriv under och sprid det till era vänner.

Coronapandemin har slagit hårt mot Folkets Hus, folkparker och biografer i hela landet. Mängder av eldsjälar vittnar om inställda föreställningar, mötesavbokningar och tomma salonger.  

Nu samlar vi oss i hela folketshus- och parkrörelsen under hashtaggen #varskavimötas, för att tillsammans ta oss ur krisen. Det handlar om en situation allvarligare än vi någonsin upplevt tidigare, men också om en samlad, positiv kraft som till varje pris vill rädda de öppna mötesplatserna. Men vi behöver hjälp – av dig och av samhället. Det här behöver vi göra tillsammans. 

Tillsammans med folkrörelsen Skiftet har vi startat en namninsamling där du och andra kan ställa dig bakom vår uppmaning att rädda våra Folkets Hus, folkparker och biografer. 

Gå in här och skriv under – och tipsa andra!