Vi behöver besked om kulturpengarna

Ett nytt krispaket till kulturlivet är välbehövligt. Men när kommer beslutet och hur ska pengarna användas? Folkets Hus och Parker poängterar också att de skevheter som uppstod vid fördelningen av krispaketet som gick ut under våren nu måste rättas till.

Presskonferensen som Amanda Lind och Mikael Damberg höll i slutet av augusti var verkligen efterlängtad. Alla i kultur- och idrottsbranschen hade väntat på den i veckor. Dessvärre komplicerades det av att statsministern dagen innan, i en annan presskonferens som skulle handla om vaccinationsprogram, gick ut och sa att ”50-gränsen ska ligga kvar”. Om detta visar på bristande kommunikation mellan regeringspartierna, eller om det var ett olycksfall i arbetet kan vi lämna därhän. Desto viktigare var kulturministerns och inrikesministerns två budskap: förslag på lättnader vad gäller det tillfälliga förbudet om att samla fler än 50 personer vid offentlig sammankomst, samt att kulturområdet ska tillföras 1,5 miljarder kronor i nytt krisstöd under hösten.

Vi är en rad organisationer som svarat på remissen kring det förslag som sedan skickades ut från justitiedepartementet. Och vi är alla överens om att förslaget med en 2-metersregel är ologiskt och fel samt att den övre numerären om hur många som ska få samlas inte är det viktigaste, utan att Folkhälsomyndigheten (FHM) får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur ett smittskyddssäkert evenemang ska genomföras.

Ett ljus i tunneln var FHM:s egna remissvar där de pekade på att 1 meter är rimligt, alltså i enlighet med deras tidigare rekommendation om en ”armlängds avstånd”. Vi får se vad regeringen slutligen fattar för beslut om lättnader för publiken att i större omfattning åter kunna uppleva teater, konserter och fotbollsmatcher.

Men det börjar bli bråttom. Beslut måste komma inom kort om det ska kunna börja gälla från 1 oktober. Folkets Hus och Parkers förhoppning är att vi då ska kunna öppna för större publik och står beredda att göra det på ett ansvarsfullt sätt där alla ska kunna känna sig trygga.

Den andra delen i kulturministerns utspel i augusti handlade om att ta fram ett nytt stödpaket för kulturområdets aktörer och att det denna gång ska uppgå till 1,5 miljarder kronor, samtidigt som idrotten utlovades 1 miljard. Dilemmat är dock att de två stödpartierna C och L måste ställa sig bakom dessa förslag innan de kan bli verklighet. I helgen gick Amanda Lind ut och berättade att det är klart vad gäller stödet till idrotten. Frågan om kulturens krispaket 2.0 blir då hängandes i luften. Är januaripartierna inte överens? Eller är det bara en fråga om när saker och ting ska släppas? Vi hoppas på det senare, eftersom hela kultursektorn blöder och behoven är stora.

Om beslut fattas om de 1,5 miljarderna och pengarna ska gå ut, hur är de tänkta att användas? I våras tog regeringen fram sammanlagt 1 miljard kronor som fördelades till arrangörer, fria kulturskapare, offentligt ägda institutioner och till regioner att fördela via kultursamverkansmodellen. Ska höstens stöd fördelas på samma sätt?

Folkets Hus och Parker ser att behoven är stora för hela kultursektorn. Samtidigt måste de tre offentliga nivåerna axla olika ansvar. Ett nytt stöd måste nå ut snabbt och kan inte vänta till jul. Och de frilansande kulturutövare som ännu inte tilldelats en krona måste finnas med på listan. De skevheter som uppstod i våras där kommersiella bolag som normalt tar ut vinst, tilldelades stöd måste rätas upp. Pengarna ska fördelas där de behövs som mest. Annars finns inget kulturliv kvar när året är slut.

Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker

Foto: NADIM MERRIKH on UNSPLASH


 

Inlägget är en del av Folkets Hus och Parkers nyhetsbrev.
Starta en prenumeration här