Välkommet besked: Nya krispengar till samlingslokalerna

I den extra ändringsbudgeten för 2022 föreslår finansutskottet ytterligare krisstöd till både kulturen och de allmänna samlingslokalerna. Förslaget är nu fastställt och beslutat av riksdagen. Ett välkommet besked menar Folkets Hus och Parker.

– Det är bra att regering och riksdag har lyssnat på vår vädjan om snabba krisstöd, och idag beslutat om extra medel till både de allmänna samlingslokalerna och kulturbranschen i stort, säger Calle Nathanson vd för Folkets Hus och Parker.

Kulturen har fått bära oproportionerligt stort ansvar genom hela pandemin och restriktionerna har inneburit i det närmaste näringsförbud för flertalet verksamheter. De allmänna samlingslokalerna har drabbats extra hårt genom publikbortfall och uteblivna uthyrningar.

– Det är extra glädjande att 60 miljoner kronor avsatts för de allmänna samlingslokalerna. Våra Folkets Hus och folkparker har till följd av det rådande näringsförbudet tomt i kassorna och parallellt med detta slår de höga energipriserna hårt mot oss som också är fastighetsägare, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Läget för kulturbranschen är fortsatt svårt då publikrestriktionerna alltjämt ligger kvar.

– Viktigast för att kulturen ska kunna återstarta är att nuvarande publikrestriktioner tas bort så snart som möjligt. Sverige bör följa Norge som tog bort sina restriktioner igår, avslutar Calle Nathanson.