Restriktionerna tas bort: Äntligen!

Folkets Hus och Parker är, som flertalet andra kultur- och samhällsaktörer, lättade över att besked nu lämnats av regeringen om att merparten av restriktionerna och begränsningarna för att förhindra covid-19 tas bort den 9 februari.

– Ett mycket efterlängtat besked från regeringen idag. Nu kan vi starta upp igen med möten och kultur och ser fram emot många deltagare och fullsatta salonger. Men våra verksamheter har lidit stor ekonomisk skada av att vara nedstängda, och de krisstöd som riksdagen beslutade om igår kommer definitivt att behövas för att en återstart ska vara möjlig, säger Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker.

Öppnar åter för publik

Beskedet från regeringen innebär att merparten av de restriktioner och begränsningar som införts för att begränsa spridningen av covid-19, tas bort från och med den 9 februari. För Folkets Hus och folkparker innebär detta bland annat att publiktak, avståndskrav mellan besökare andra sällskap samt kontroll av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar försvinner. Även för de privata sammankomsterna hävs deltagartaken. För de som driver restaurangverksamhet tas avståndskrav, storleksbegränsningar på sällskap, samt begränsningar i öppettider bort.
Sammantaget ger det kulturarrangörer och lokaluthyrare möjlighet att åter ta emot publik och hyresgäster.

Rekommenderar viss försiktighet

Regeringen understryker att vissa råd fortfarande kommer att gälla, som att stanna hemma om du är sjuk, undvika större sammankomster om du är ovaccinerad, och att återgången till arbetsplatserna bör ske succesivt, för att minska risken för större smittutbrott.

Folkets Hus och Parker rekommenderar i samma anda medlemsföreningar och andra arrangörer att fortsatt iaktta viss försiktighet vad gäller exempelvis onödig trängsel och så vidare. Det är också bra att exempelvis fortsätta att erbjuda möjligheter för att kunna upprätthålla god handhygien.

Planera för återstart

Men, på det stora taget är det viktigaste rådet av positiv natur – börja planera för en återstart! Hitta strategier för hur ni och er publik hittar fram till varandra igen, fundera över hur ni hittar hem i det nya normalläge vi nu går till mötes.

En viktig påminnelse är att de beslut om extra stöd till samlingslokaler och kulturbranschen som riksdagen fattade igår ligger kvar. Här är rådet att verkligen söka de krisstöd som finns tillgängliga för era verksamheter. Återstarten kommer att vara krävande, publiken kommer att vara försiktig och beteenden har förändrats. Varenda krona kommer att vara viktig i återstarten. Självklart finns den samlade expertisen hos riksorganisationen beredd att bistå i det arbete som nu väntar.