Hägerstensåsens Medborgarhus

Unik utbildning på Hägerstensåsens Medborgarhus

Det finns nu en helt unik utbildning med mötesplatsen i fokus som genomförs tillsammans med Kungl. Konsthögskolan. Den kommer att utgå från vår medlem Hägerstensåsens Medborgarhus, både som plats att vara på och som ett exempel bland flera att studera. Utbildningen kan du som har erfarenhet av att förvalta och driva ett Folkets Hus, kulturhus eller annan samlingslokal söka.

Utbildningen Tusen kulturhus är en ettårig forskningsbaserad kurs som syftar till att förstå samlingslokalernas och kulturhusens möjliga funktioner och framtid. Stort utrymme ges för det egna och gemensamma utforskandet och de möten som uppstår när deltagare från olika discipliner och bakgrunder möts. Har du intresse för relationen mellan kulturproduktion, plats och politik – är det här utbildningen för dig!

Kursen utgår från Hägerstensåsens Medborgarhus och utgörs av en sju dagar lång kursmodul varje månad. Detta gör det möjligt att söka och gå kursen utan att vara bosatt i Stockholm på heltid. Under kursen besöks fler platser runt om i landet och alla studenter och lärare gör dessutom en längre resa utanför landet. Under året gästas kursen av forskare, konstnärer, poeter och urbana sociala rörelser för samtal om organisering av rum och resurser.

Det är ingen slump att Hägerstensåsens Medborgarhus är platsen för utbildningen. Husets konstnärliga ledare och verksamhetschef Sebastian Dahlqvist och konstnärlig ledare och verksamhetsutvecklare Elof Hellström, har initierat kursen och leder utbildningen tillsammans med Kungl. Konsthögskolan.

2021 klev Sebastian och Elof in i huset med bakgrund från konstvärlden och med ett stort intresse för folketshus- och parkrörelsens historia och i synnerhet rörelsens pionjärår.
– Vi upplever att det finns en stor kunskapsbrist när det kommer till Folkets Husens och folkparkernas historia. I Sverige växte dessa rum fram i slutet av 1800-talet, under en tid när fördelningen av plats, resurser och ekonomi var radikalt ojämlik. Innan allmän rösträtt, fackförbund och utan någon som helst central organisation, byggdes omkring 200 hus. Nya gemensamma, värdiga rum där arbetarklassen erkändes som fullvärdiga människor. Den ojämlika fördelningen av tillgång till plats, resurser och ekonomi i dagens samhälle ökar allt mer. Genom kursen är vi intresserade av att tillsammans undersöka hur samlingslokaler och kulturhus kan bli platser där vardagslivet, konsten och politiken kan demokratiseras.

Babyrave - de allra minsta dansar med sina föräldrar i diskoljus och blåser såpbubblor.
Telefonintervjun med Sebastian äger rum fredagen den 24 mars. Samtidigt pågår ett Babyrave i rummet intill. Även de minsta, tillsammans med sina föräldrar förstås, vill mötas utifrån sina möjligheter och behov. Foto: Sebastian Dahlqvist

Under Sebastians och Elofs ledning har föreningen gjort en resa i att både förnya ett nedgånget hus och att pröva nya strategier och modeller för att skapa gemensamma rum för stadsdelens och hela stadens invånare. Och man har lyckats. Bland annat genom att skapa nya infrastrukturer och rum för olika program och produktioner; som ett nytt utställningsrum, en biograf och ett bibliotek som saknades i området. Dessutom har man använt sig av ett av arbetarrörelsens äldsta trick – intressanta och aktuella studiecirklar.

– För oss känns kursen viktig mot bakgrund av den nedmontering av våra gemensamma rum som pågått sedan 1980-talet och som intensifierats under 2000-talet. Det har skett med en sådan intensitet att en arbetshypotes vi har är att det idag saknas ett språk för vad våra Folkets Hus, samlingslokaler och kulturhus ska vara bra på. Vad ska vi egentligen ha de gemensamma rummen till? Vår gemensamma uppgift är att inte bara försvara de rum som redan existerar utan tillsammans arbeta för att nya ska skapas – överallt. Tusen kulturhus…

LÄS MER OM KURSEN PÅ MEDBORGARHUSETS WEBBSIDA
Här kan du också klicka dig vidare för att kika på de verksamheter som bedrivs i huset och bli lite inspirerad!

Om utbildningen på Kungliga Konsthögskolans webbsida
Här kan du anmäla dig till utbildningen! Sista ansökningsdag 20 april.

Fans av Hägerstensåsens Medborgarhus visar upp halsdukar med devisen "Allt som är nödvändigt är möjligt".
De som bygger och strävar mot ett gemensamt mål kan behöva en devis på sin resa. I Hägerstensåsens Medborgarhus har man valt ett citat ur en liten skrift om folkbildning från 1908 – lika aktuell nu som då: ”Allt som är nödvändigt är möjligt”. Halsduken är förstås till salu för den som vill stödja sin mötesplats och som tack omsluts man av värme. Foto: Sebastian Dahlqvist