Demokratidagarna 12-14 maj 2022 i Nynäshamn

Tre dagar demokrati i Nynäshamn

I Nynäshamns Folkets Hus den 12-14 maj formar civilsamhället, offentligheten, näringslivet och privatpersoner tillsammans en ny arena – Demokratidagarna. Förhoppningen är att Demokratidagarna i år och i framtiden, ska vara en årlig mötesplats för att skydda, stärka och utveckla demokratin i Sverige. För en ökad demokratisk beredskap som en del av den sociala hållbarheten.

– Civilsamhället är ett fundament för att en stark och levande demokrati ska kunna utvecklas. Det finns krafter som vill försvaga demokratin och därför behöver vi som värnar demokratin samlas och samtala om vad som behöver göras. Folkets Hus är en samlingsplats för människor i lokalsamhället och därför är det självklart för oss att bjuda in till Demokratidagar i Nynäshamns Folkets Hus, säger Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker.

På Demokratidagarna kommer både lokala och nationella aktörer samlas. Som programinslag i konferens och som deltagare, finns civilsamhällets organisationer, demokratiaktivister, riksdagspartiernas företrädare och experter inom demokratifrågorna representerade, i programmet märks bland andra tidigare utrikesministern och vice generalsekreteraren för FN Jan Eliasson, Sveriges finansminister Mikael Damberg och Suzanne Osten, en av Sveriges mest framstående regissörer och dramatiker som bland annat startat Unga Klara.

Det viktigaste initiativet på länge

Att ta avstamp i och samlas kring de långsiktiga demokratifrågorna är det viktigaste initiativet på länge. Demokratidagarna 2022 är en satsning med ambitionen att kunna bli en ny tradition som utvecklas från år till år. Innan Järvaveckan och innan båten går till Almedalen, med utblick över Östersjön där det säkerhetspolitiska läget snabbt förändras.

Under dagarna genomförs ett unikt rådslag för att ta fram reformförslag för svensk demokrati. Dessutom presenteras en spännande demokratiundersökning i samarbete med Novus, som tar pulsen på svenskarnas syn på och tilltro till demokratin.

Demokratidagarna i Nynäshamn är ett initiativ från Östra Folkets Hus och Parkregionen i samverkan med Nynäshamns kommun och Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Demokratidagarna syftar till att skapa en mötesplats mellan civila och offentliga samhället samt näringslivet för att utveckla och stärka vår demokrati.

Besök Demokratidagarnas webbsida – där information om medverkande och program snabbt växer fram!


 

Samtal med partierna

Se inspelade inslag från Demokratidagarna