Svensk ledamot i styrelsen för Europas största biografnätverk

Sverige får en tydligare närvaro i europeiska biografsammanhang. Som enda svensk tar nu Mathias Holtz på Folkets Hus och Parker plats i styrelsen för Europas största biografnätverk Europa Cinemas, något som bådar gott, inte minst för mängder av mindre och större biografer i hela landet.

Europa Cinemas är Europas största biografnätverk med 1 231 biografer med 3 083 salonger, fördelade över 44 länder. Att Sverige nu tar en plats i organisationens styrelse, är något av ett trendbrott, som banar väg för en bredare representation och förnyat synsätt i organisationen.

– Jag är väldigt nöjd med att Mathias Holtz tagit plats i styrelsen. Mathias har tillfört organisationen mervärde under lång tid och vi ser honom som en yrkeskunnig och kompetent person med långtgående kunskap om biografverksamhet. Som styrelseledamot kommer hans erfarenhet och kompetens i ännu större utsträckning kunna komma Europa Cinemas till nytta, säger Nico Simon, styrelseordförande i Europa Cinemas.

Små biografer självklara i det europeiska finrummet

Intresset för att Folkets Hus och Parker blivit något av en förnyare av biografverksamheten, i kombination med att flertalet av organisationens medlemsföreningar snarare har multifunktionella hus än renodlade biografer kan ha bidragit till att en svensk nu tar plats i nu tar plats i Cinema Europas styrelse. Även om styrelseuppdraget är personligt, så menar Holtz att hans anställning och erfarenheter från Folkets Hus och Parkers biograf- och filmverksamhet spelat roll.

Mathias Holtz berättar att många är nyfikna på Folkets Hus och Parkers biografkedja, för att den finns på så många mindre orter till skillnad från många av de andra europeiska biograferna som ofta finns på större orter och i städer. På frågan om vad hans hjärtefråga kommer att vara i styrelsearbetet svarar han direkt.

– Jag vill arbeta för att även små biografer på mindre orter ska kunna ha en självklar plats i det europeiska finrummet. Europa Cinemas innebär både resurser och möjligheter för alla typer av biografer som visar europeisk kvalitetsfilm, och det är viktigt att det inte bara kommer de stora metropolerna till del.

Stöd till utveckling av biografverksamhet

Med sina 160 biografer är Folkets Hus och Parker Europa Cinemas största medlem i Norden, sett till antalet salonger.

Flera biografer inom Folkets Hus och Parker är redan idag medlemmar i Europa Cinemas, och genom ett så kallat mininätverk organiseras 13 olika Bio Kontrastföreningar som årligen får stöd från Europa Cinemas för sina visningar av inhemsk och europeisk film.

Europa Cinemas årliga budget på 150 miljoner euro, eller motsvarande drygt 1,5 miljarder svenska kronor, utgör den största enskilda budgetposten i Kreativa Europa: MEDIA, EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna.

Nätverket fördelar pengar till biografer som visar europeisk film, finansierar och organiserar utbildningar, nätverksträffar och projekt som syftar till att utveckla biografer.

Genom projektet Collaborate to Innovate, stöttar man biografer som vill utveckla sin verksamhet i samarbete med biografer utanför den egna organisationen eller landet.

Info om Europa Cinemas