SAMLINGSLOKALORGANISATIONERNA SKRIVER TILL KULTURDEPARTEMENTET

De tre samlingslokalhållande riksorganisationerna, Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Våra Gårdar, har idag (27/3) tillsammans skickat en skrivelse till statssekreterare Helene Öberg på kulturdepartementet, angående de allmänna samlingslokalernas svåra situation med anledning av coronapandemin och inställda evenemang.

Här kan du hämta och läsa skrivelsen