Rädda folketshus- och parkrörelsen! 

Folketshus- och parkrörelsen har redan tagit stor ekonomisk skada av coronapandemin. Vi har aldrig varit med om en liknande situation som denna. Om det ska finnas mötesplatser, scener och biografer i hela landet när det här är över, måste såväl kommuner som privatpersoner gå in och stödja sitt lokala Folkets Hus och sin Folkets Park.

Effekterna av coronan har slagit hårt mot hela samhället och inte minst har det drabbat kultursektorn. Konserter och scenkonstturnéer som skulle genomförts i mars och april ställdes nästan genast in. Kort därefter kom slaget mot biograferna och det dröjde inte många dagar innan vi tvingades till nedstängningar. Vi gjorde det för att ta ansvar och bromsa smittspridningen, för att värna både personal och verksamheter.

För de frilansande kulturutövarna blev det fullständigt ödesdigert – alla uppdrag försvann i princip över en natt och därmed pengar till mat och hyra.

 Kulturens ekosystem
hänger på sköra trådar

Kultursektorn är överlag ekonomiskt svag och flera delar i kulturens ekosystem hänger på sköra trådar. När coronan slog till, så slog den extra hårt mot en ömtålig del i samhällskroppen, den del som utgör vår demokratiska och mänskliga plattform. Det som formar oss och vårt samhälle, det som ger insikt, får oss att fundera och reflektera. Där vi finner tröst, glädje och smärta.

Kulturens mötesplatser är våra vattenhål där vi samlas, ser oss själva och varandra i nya perspektiv. Coronan är brutal – den smittar och är särskilt farlig för de äldre och de med underliggande sjukdomar. Men inte nog med det, den berövar oss på värden som skapar mening i tillvaron. Pandemin stängde ned de publika kulturverksamheterna fortare än vi själva hann släcka lampan i lokalen.

För folketshus- och parkrörelsen är viruset därmed också en farsot som lamslår verksamheterna. Under loppet av bara några få dagar, avbokades i princip alla vårens möten, event och arrangemang och det bara fortsätter. I dagsläget gäller det hela vägen in i sommaren. Det innebär även att majoriteten av intäkterna försvunnit på ett ögonblick.

Regeringens olika krispaket för jobb och företag kan delvis användas av vår folkrörelse, men dämpar bara en liten del av det ekonomiska fallet. Många av folketshusföreningarna runtom i landet har tvingats permittera eller varsla personalen och sedan bomma igen. Allt handlar om att försätta verksamheterna så nära fryspunkten det går, att ha minsta möjliga kostnader. Detta ger dock bara andrum under en kort tid innan konkurserna kommer. Vi ser dem redan.

I det här läget måste en
stor del av hoppet ställas
till landets 290 kommuner
och dess invånare

Regeringens krispaket till kulturen om 500 miljoner kronor som lanserades 20 mars är välkommet och viktigt för de frilansande kulturutövarna, ideella föreningarna och arrangörerna. Men det kommer inte att räcka på långa vägar. Regeringen måste mycket snart komma med flera åtgärder i form av direkta krisstöd.

Frågorna är också flera angående de 500 miljonerna – kommer samlingslokalerna och biograferna att kunna ta del av dessa medel? Hur kommer de att fördelas och framförallt – hur snabbt kan de komma ut i verkligheten och göra nytta?

I det här läget måste en stor del av hoppet ställas till landets 290 kommuner och dess invånare. Aldrig tidigare har behovet varit större att stödja våra lokala arrangörer och samlingslokaler. I bästa fall kommer lite av de statliga medlen att komma dessa till del. Men det kommer aldrig räcka för att få dem att överleva denna kris, och kommunerna kan inte avvakta att statens stöd ska börja fördelas. Just därför måste kommunerna gå in och ta ett omedelbart ansvar och sätta in ekonomiska åtgärder. Det kan inte vänta längre.

Många av våra medlemsföreningar har dragit igång kampanjer där de som bor i närheten kan köpa andelar i föreningen, bli medlemmar eller bara swisha en slant som stöd. Om man vill att det ska finnas ett levande kulturliv i höst och framöver behöver man agera nu.

Ditt Folkets Hus och din Folkets Park behöver hjälp!

Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker


 

Inlägget är en del av Folkets Hus och Parkers nyhetsbrev.
Starta en prenumeration här