Filminstitutet omfördelar medel för att hjälpa filmbranschen  

Även filmbranschen har drabbats hårt av Coronapandemins effekter. Svenska Filminstitutet gick sent på fredagseftermiddagen (27/3) ut med information om att de nu omfördelar delar av befintliga medel för att understödja den svenska filmbranschen.

Bland förändringarna märks bland annat ett ökat stöd till landets biografer genom att den så kallade ”Biotian” blir ”Biotjugan”. Detta innebär i praktiken att det befintliga efterhandsstödet för öppna visningar utökas till 20 kronor per såld biljett. Stödutbetalningen har tidigarelagts och kommer att ske under första hälften av april.

Bland övriga för förändringar finns ökat stöd till lansering av svensk och internationell film, ökat stöd till filmprojekt, ökat stöd till corona-drabbade filmproduktioner samt flexiblare stödvillkor.

Läs mer på Svenska Filminstitutets hemsida