NY RAPPORT: MEDBORGARDRIVNA MÖTESPLATSER I SOCIOEKONOMISKT UTSATTA OMRÅDEN

Vid Folk och Kultur i Eskilstuna 6-9 februari presenterade vi rapporten: Medborgardrivna mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden.

Det finns många som ropar efter egna lokaler att bedriva verksamhet i. Sedan 2014 driver Folkets Hus och Parker ett långsiktigt arbete för att skapa nya mötesplatser där de idag saknas. Medborgardrivna kultur- och samlingslokaler har många fördelar: de skapar lokal sammanhållning, social hållbarhet, understödjer engagemang och delaktighet.

Folkets Hus och Parker har fått stöd av Delmos för att ta fram en rapport om var det finns behov av nya mötesplatser och hur arbetet ska genomföras för att vara långsiktigt hållbart. Rapporten är framtagen av Mångkulturellt Centrum på uppdrag av Folkets Hus och Parker.

I rapporten lyfts elva bostadsområden där det finns vilja, behov och förutsättningar att skapa nya mötesplatser. Underlag till rapporten bygger på möten och intervjuer med Folkets Hus och Parkers regionala strateger, boende, lokala föreningar, kommunala tjänstemän, politiker och fastighetsbolag.

Här finns rapporten att läsa och ladda ned.

Här kan du läsa mer om vårt arbete med nya mötesplatser.