Övervakning eller inkludering – vart är samhället på väg?

Folkets Hus och Parker deltog på Folk och Kultur 2022 med ett digitalt samtal om förutsättningar för ett inkluderande samhälle och en levande demokrati.

Övervakning eller inkludering – vart är samhället på väg?
Håller Sverige på att ta klivet in i ett övervakningssamhälle? Vad krävs för långsiktig social hållbarhet och tillit mellan människor? Torsdag den 10 februari livesändes samtalet där Freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson medverkar, tillsammans med Karen Austin med lång erfarenhet från arbete mot segregation och Khalid Mohammed som skapar konkret verksamhet i stadsdelen Vivalla, där folket i bostadsområdet kan ta del av kultur och bildning på egna villkor. Moderator är journalisten Jennie Dielemans med egen erfarenhet från arbete med nya medborgardrivna mötesplatser.

Följ med på ett utmanande samtal om förutsättningar för ett inkluderande samhälle och en levande demokrati – se inspelningen:

Nya medborgardrivna mötesplatser: Folkets Hus och Parker arbetar långsiktigt för att utveckla nya medborgardrivna mötesplatser där de i dag saknas. Det skapar möjlighet för lokal sammanhållning, social hållbarhet, engagemang och delaktighet. Behovet av en gemensam medborgardriven mötesplats är stort i områden med socioekonomiska utmaningar. Läs mer