Möt oss på Folk och Kultur 2024

Folk och Kultur är en viktig arena för samtal, möten och kunskapsutveckling och tar i år utgångspunkt i kulturens och konstens betydelse för demokrati- och samhällsutvecklingen. Folkets Hus och Parker är arrangör för ett seminarium:

Var ska vi mötas?

TORSDAG 8 FEBRUARI 16:30-17:15
PLATS: Konsertsalen, Scenkonst Sörmland

Dans behöver golv, konst behöver väggar, teater behöver scener. Kultur behöver rum för att existera. I en alltmer utmanande samtid – hur ser framtiden ut för våra kultur- och mötesplatser?

Under coronapandemin samlades Folkets Hus och folkparker runt om i hela Sverige under hashtaggen #varskavimötas i ett nödrop till landets kommun- och regionpolitiker. Då – efterlystes akuta stöd för att förhindra att kultur- och mötesplatser helt skulle slås ut och försvinna efter pandemin. Nu – på andra sidan pandemin tornar nya orosmoln upp sig till följd av krig, höjda elpriser, inflation och en alltmer utbredd populism. Nya åtgärder för kulturens och det gemensamma mötets överlevnad krävs.

Tillsammans med inbjudna gäster från civilsamhället, politiken och media sätter vi därför fokus på framtiden för våra kultur- och mötesplatser. Hur mobiliserar vi engagemang idag för att inte förlora våra gemensamma mötesplatser och fortsatt säkerställa hållbara och demokratiska samhällen?

Medverkande: Nina Andersson (vd, Folkets Hus och Parker), Jan Scherman (journalist och författare), Lawen Redar (riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna) samt Mari Rasjö (verksamhetschef, Hofors Folkets Hus)


 

Folk och Kultur pågår i fyra dagar, 7-10 februari.
Här hittar du hela programmet

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent. I en plattform för inspiration, upplevelser och lärande skapas innehållet i samverkan med flera hundra externa arrangörer, utställare och representanter från kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner. Förutom samtal, debatter och seminarier, presenterar Folk och Kultur ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Läs mer på folkochkultur.se