Midnight Light – ett engagerande projekt med och för unga i Vilhelmina

Med stöd från Arvsfonden kommer Vilhelmina Folkets Husförening att starta ett projekt kopplat till Midnight Light Festival. Tillsammans med ungdomar, 13 – 25 år, tar man fram en modell för hur unga i glesbygd kan engageras att själva leda olika events. Ambitionen är att en kulturförening bildas och drivs av ungdomarna i projektet.

– Vi är så otroligt glada och peppade på att dra igång och driva det här projektet tillsammans med ungdomar i Vilhelmina. En annan positiv faktor är att det kommer vara så många andra på orten som på ett eller annat sätt blir involverad, vilket kommer bidra till en stark gemenskap och samhörighet kring det här ungdomsprojektet, säger Jenny Lidqvist, projektägare Vilhelmina Folkets Hus.

Genom projektet får ungdomarna färdigheter och kunskaper som de i sin tur kan föra vidare till andra – i både organiserad och spontan form. Förhoppningen är att i förlängningen nå ut till unga som inte är aktiva i någon fritidsaktivitet och som är i riskzon för att hamna i utanförskap och/eller missbruk.

Stödet från Arvsfonden är på drygt 3 miljoner kronor och modellen som arbetas fram genom projektet kommer att spridas till andra glesbygdskommuner.

2017 startades Midnight Light Festival som sedan uppstarten haft en tydlig tanke om alla människors lika värde, att alla ska kunna känna sig trygga, samt att den ska fungera som en plattform där positiva förebilder lyfts fram. Nu vill man ta det ett steg längre och använda festivalens anda för att engagera unga att bli en del i att skapa en modell som kan generera förändring och hopp i kommunen året om.