Ge oss en återstartskampanj för kulturen!

Det är fortfarande väldigt tveksamt om det blir några lättnader av restriktionerna för publika evenemang den 17 maj. En realistisk förhoppning är hursomhelst att de första lättnaderna införs innan sommaren. Men det kommer inte vara lätt att få igång ett sargat kulturliv efter pandemin och stora insatser kommer att krävas för att göra det möjligt. Därför behöver Sverige en nationell återstartskampanj för kulturen!

Att arbeta inom kultursektorn just nu innebär ständiga kast mellan hopp och förtvivlan. Ena dagen går regeringen eller Folkhälsomyndigheten ut och säger ”ja den 11:e blir det lättnader” för att nästa dag säga ”nej förresten, det blir senare…”. Det är å andra sidan naturligtvis lätt att förstå att det inte går att genomföra lättnader när smittläget är högt och sjukvården går på knäna. Samtidigt tänker regeringen helt rätt när den försöker ge kulturbranschen datum att förhålla sig till, men det saknas fortfarande stabilitet och god framförhållning för att det ska få avsedd effekt.

Med de långa planeringshorisonter som råder inom kulturområdet skulle beslutsfattandet underlättas dramatiskt om regeringen slog fast datum för när lättnader kan genomföras, förslagsvis i enlighet med Folkhälsomyndighetens tre steg med en gradvis ökning av publiktalen (förslag till ändring av HSLF-FS 2021:2). Om lättnader sedan inte kan genomföras på grund av fortsatt högt smittläge, får staten helt enkelt gå in med ytterligare krisstöd. Det skulle skapa tryggare förutsättningar för ett svårt skadat kulturliv att våga planera för sin återstart.

Kulturlivet är
väl förberett och
tar stort ansvar

Det senaste i raden av datum som angivits för publiklättnader är den 17 maj och sannolikt kommer regeringen med närmare besked någon av de närmaste dagarna. Vid en remisskonferens förra veckan angående regeringens senaste ändringsförslag (ändringar i begränsningsförordningen S2021/01524) där företrädare från Regeringskansliet, smittskyddsläkarna, Folkhälsomyndigheten samt idrotts- och kulturorganisationer deltog, framstod det inte helt oväntat som att även detta datum kan komma att skjutas fram.

Att arbetet med att få kontroll över pandemin ändå går åt rätt håll, måste vi trots allt våga tro på. Vaccinationerna går förvisso långsammare än först planerat, men nu kallas ändå fas 4-gruppen för att få sin första spruta. Någonstans där framme måste det därför också bli möjligt att införa lättnader. Att kulturlivet är väl förberett, att vi visat att vi tar stort ansvar och tar Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer på största allvar kan det inte råda någon som helst tvekan om.

Men kulturbranschen är illa tilltygad, lider av kompetenstapp, tappade sugar av kulturskapare som stått utan inkomst i ett år och arrangörer som inte vågar satsa på några evenemang när tillvaron är osäker. Samtidigt har vanemönster förändrats, netflixsoffan blivit alltför bekväm och de digitala konsertupplevelserna en vardag. Den stora räddningen är kanske ändå att en stor del av befolkningen insett hur mycket den saknar att uppleva kultur på plats tillsammans, andäktigt i en gemensam upplevelse. Det är just denna stora saknad som inger hopp om att kulturen ska hitta kraft och motivation för en återstart.

Kulturverksamheter kan
delta under en gemensam
återstartsparoll

För att verkligen sätta fart på återstarten när lättnader kan genomföras på bredare front, behövs en nationell kampanj som alla kulturaktörer kan sluta upp bakom. Där såväl privata, offentliga och ideella kulturverksamheter kan delta under en gemensam återstartsparoll. Det behövs också ett offentligt startkapital, ett slags garantistöd, för att privata och ideella kulturaktörer ska våga gå satsa på en bred, samlad återstart av kulturen när det fortfarande råder ovisshet om vad som kan komma att hända.

Vår uppmaning till regeringen är därför – ta initiativ till en nationell återstartskampanj för kulturen! Ge oss ett datum och vi kommer att vara många som sluter upp. Publiken väntar!

Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker

Foto: Alexey Arzamastsev / Mostphotos


 

Inlägget är en del av Folkets Hus och Parkers nyhetsbrev.
Starta en prenumeration här