Folkets Hus och Parker kritiska till krångliga ”lättnader”

Folkets Hus och Parker har länge sett fram emot publiklättnader, men Folkhälsomyndighetens senaste förslag är rörigt och innebär fortsatta, onödiga begränsningar.

– Våra medlemsföreningar har varit ansvarstagande, återhållsamma och uthålliga under en oerhört prövande tid. Men Folkhälsomyndighetens förslag på ”lättnader” är varken hackat eller malet, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker, i en kritisk kommentar efter att ha granskat Folkhälsomyndighetens senaste förslag om bland annat förändrade publiktak.

De förändringar som först presenterats som lättnader, visade sig vara ett delvis nytt sätt att godtyckligt begränsa antalet besökare vid olika typer av sammankomster, utan tydliga samband med ökat smittskydd, menar Nathanson.

Avstyrker fasta maxtal för besökare

– Vi har full respekt för att lättnader bara kan ske om smittläget och situationen i vården tillåter det, men det här blir bara krångligt och orättvist, utan påvisbar nytta. Vi avstyrker fasta maxtal för besökarantal som helhet och menar att det måste vara lokalens förutsättningar, vidtagna smittskyddsåtgärder och efterlevnaden av råd som ska avgöra i varje enskilt fall, säger Nathanson.

För att enligt Folkhälsomyndighetens förslag kunna ta emot de 500 personer som satts som maxtak för sammankomster utomhus med anvisade sittplatser, måste en anläggning ha minst 5 000 permanenta sittplatser. Folkets Hus och Parker reagerar starkt på detta.

– Det blir helt obegripligt hur det kan krävas en arena med minst 5 000 permanenta sittplatser för att ta emot 500 personer, medan en 50 000 kvadratmeter stor Folkpark bara får ta emot 100 besökare. Det här främjar inte regelns avsikt, utan gör både den stora arenan och folkparken en orättvisa, konstaterar Nathanson.

Folkets Hus och Parker är också kritiska till det godtyckliga begreppet ”permanenta sittplatser” som idag saknar en vedertagen definition.

– Det här är byråkratiskt krångel och inget annat. Permanenta sittplatser säger inget om sammankomstens smittskyddsnivå. Vi anser att kravet på anvisad sittplats uppfylls om det finns numrerade sittytor som organiserats på ett smittsäkert sätt av arrangören, avslutar Nathanson.

Efterlyser tidsplan för lättnader

Avslutningsvis menar Folkets Hus och Parker att det är hög tid att regeringen anger en tidsplan för när lättnader i olika steg kan införas under 2021.

– Kulturområdet har långa planeringshorisonter och vi har länge väntat på att regeringen ska ge oss en tidsplan för när lättnader, i de olika steg som Folkhälsomyndigheten har föreslagit, kan införas. Vi behöver redan nu veta hur många vi får ha i publiken under hösten. Om lättnader sedan inte kan införas på grund av rådande smittläge, får staten kompensera oss med ytterligare krisstöd, säger Calle Nathanson.

Läs mer: Folkets Hus och Parkers remissvar på Folkhälsomyndighetens förslag