Tre kulturpolitiska förslag inför valet 2018

De senaste veckorna har Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterat sina nya kulturpolitiska program. Frågan är om fler partier kommer att lyfta fram kulturpolitiska visioner innan valet? Folkets Hus och Parker ger här tre förslag på kulturpolitiska insatser för den som behöver uppslag inför kommande vallöften.

Stärk förutsättningarna för ideell kultur

Ideell kultursektor spelar en avgörande roll för att det ska finnas kultur i hela landet. Utan samlingslokaler, studieförbund, musikarrangörer, teater-, hembygds-, konst- och biografföreningar och många andra skulle inte Kultursverige finnas. Ideella krafter lägger ner många arbetstimmar i dessa verksamheter. De offentliga stöden är dock små. Statens stöd är betydelsefullt men viktigast för de lokala kulturverksamheterna är kommunerna. Det handlar inte bara om ekonomiskt stöd utan om reell samverkan. Ideellt offentligt partnerskap blir allt vanligare men kan utvecklas mycket mer.

  • För att alla i hela Sverige ska ha kultur – satsa på ideell kultursektor!

Samlingslokalsstödet

Grunden för det ideella kulturlivet är mötesplatserna. Samlingslokalerna utgör den kulturella infrastrukturen för att det ska finnas kultur i hela landet. De tre organisationerna Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarna och Våra Gårdar har tillsammans närmare 2800 samlingslokaler. Samlingslokalerna är centrala mötesplatser för bildning, kultur, möten och föreningsliv. Att ta hand om fastigheter är en utmanande uppgift. Omfattande insatser görs med ideella krafter men offentliga stöd behövs då upprustningsbehoven är stora Boverkets stöd till samlingslokaler för om- och nybyggnation har under mandatperioden ökat från 32 till 52 miljoner kronor och från och med 2019 ökar stödet med ytterligare 10 miljoner kronor. Det är bra, men räcker inte för att tillgodose de behov som finns.

  • Öka Boverkets samlingslokalsstöd till 100 miljoner kronor!

Digitalisering

Folkets Hus och Parker har sedan femton år tillbaka utvecklat en fantastisk verksamhet med internationell högklassig scenkonst på biografer i hela landet. Live på bio – som innehåller allt från bildkonst till opera, teater, dans och pop/rock – är en framgångssaga där en folkrörelse vågade satsa och ta klivet in i en digital framtid. Vi driver verksamheten tillsammans med våra medlemmar utan något offentligt stöd. Det är märkligt med tanke på att Live på bio hjälpt till att förverkliga det kulturpolitiska målet om att alla ska kunna ta del av kultur. Regeringen har dock fått upp ögonen för digitaliseringens möjligheter inom kulturområdet och gjort en första satsning. Men vi som är distributörer och som genomför de digitala visningarna har ännu inte fått något stöd. Med en liten riskpott pengar skulle flera scenkonstföreställningar kunna livesändas.

  • Satsa på digital högklassig kultur – satsa på Live på bio!

Calle Nathanson

vd, Folkets Hus och Parker

Här kan du läsa Nyhetsbrev nummer 5.