FOLKETS HUS OCH PARKER I KULTURNYTT

Sveriges Radios Kulturnytt har gjort två inslag om Folkets Hus runt om i landet. Flera av våra medlemsföreningar har tvingats stänga. Glädjande är dock att det startar nya föreningsdrivna Folkets Hus runt om i landet, till exempel i socioekonomiskt utsatta områden där det finns stora behov av mötesplatser för kultur, bildning och organisering.

I inslagen berättar Rebecca Löfstrand Johansson, verksamhetsledare  Mellanstadens Folkets hus i Karlskrona och Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker, om varför det är viktigt med mötesplatser och vad som händer i folketshus- och parkrörelsen idag.

Här finns inslagen att lyssna på.