Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker, har skrivit under demokratideklarationen 2021

Demokratin får aldrig tas för given

Folkets Hus och Parker har nu tillsammans med över 100 andra organisationer skrivit under deklarationen för en stark demokrati, som tillkommit på initiativ av regeringen.

Calle Nathansson, vd för Folkets Hus och Parker har skrivit under demokratideklarationen 2021

Som ett led i uppmärksammandet att den svenska demokratin fyller 100 år har nu över 100 organisationer skrivit under den gemensamma deklarationen som värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

– Demokratin kan ses som en självklarhet, men är en skör förmån vi behöver ta varje tillfälle att både vårda och försvara. Stormningen av Capitolium i Washington i början av januari var en omskakande påminnelse om just detta. Att skriva under deklarationen är mot den bakgrunden ett viktigt och nödvändigt tillfälle att manifestera demokratins värde och betydelse, konstaterar Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Folkets Hus och Parker kommer under året att på olika sätt uppmärksamma 100-årsjubiléet, exempelvis genom en utställning som lyfter olika händelser med koppling till demokratins framväxt och utveckling, ur den gemensamma folkrörelsens historia och samtid.

Just nu pågår det ett väldigt konkret arbete hos Folkets Hus och Parker, som i grunden verkligen handlar om att värna demokrati och allas lika rätt.

– Vårt i särklass viktigaste arbete just nu handlar om att förbereda öppning och nystart för våra mötesplatser runt omkring i landet som varit helt eller delvis nedstängda under pandemin. Utan dem haltar vardagsdemokratin betänkligt, och livsförhållandena skadas i hela landet, berättar Calle Nathanson.

Läs mer om initiativet på: vardemokrati.se

Här kan du läsa deklarationen