De nya restriktionerna slår hårt mot redan drabbade arrangörer

Folkets Hus och Parker ser det rimliga i att införa nya restriktioner till följd av den ökade smittspridningen, men uttrycker oro för att arrangörerna åter kommer i kläm.

Folkets Hus och Parker ser regeringens besked om nya restriktioner som väntade, och kommer att göra vad man kan för att fortsatt bidra till att minska smittspridningen. Samtidigt ser man nya utmaningar för de egna arrangörerna och lokalhållarna.

– Vi och våra medlemsföreningar har tagit ett stort ansvar hela vägen, men det här skapar en mycket allvarlig situation för redan hårt drabbade arrangörer, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Folkets Hus och Parker gjorde nyligen ett utspel tillsammans med stora delar av dansbandsbranschen, där sektorns akuta kris lyftes fram. Dagens besked om nya restriktioner, gör situationen än allvarligare.

– Både arrangörer och dansband går redan på knäna. Det här innebär i praktiken ett näringsförbud för en bransch som hittills ramlat mellan stolarna för krisstöden och ställts utan skydd, med en dramatisk ökad risk för konkurser som följd. Här är läget mycket akut, och förutsätter omedelbara insatser, säger Calle Nathanson.

Även många Folkets Hus och folkparker berörs av de nya besökstaken för privata sammankomster.

– Uthyrning till privata sammankomster är en viktig verksamhet för våra medlemsföreningar, det här innebär ökade svårigheter, och intäktsbortfall. Här kommer det att behövas utökade stöd, konstaterar Nathanson.