2,5 miljoner till Rum för demokrati: Demokratilabb för Folkets hus 2.0 i Rinkeby

Föreningen Rinkeby Folkets Hus har tillsammans med Folkets Hus och Parker, Kungliga Tekniska Högskolan, Hyresgästföreningen och Familjebostäder fått 2,5 miljoner i bidrag från Vinnova till projektet Rum för demokrati: Demokratilabb för Folkets Hus 2.0 i Rinkeby.

– Rum för demokrati. Demokratilabb för Folkets Hus 2.0 i Rinkeby handlar om att skapa nya forum för lokalt engagemang. Vi vet att det finns ett stort engagemang i olika frågor hos många i Rinkeby samtidigt som det finns ett lågt förtroende gentemot institutioner och myndigheter. Projektet handlar om att samla engagemanget och skapa en hubb för delaktighet där ett möte mellan boende och makthavare sker på riktigt, säger Jocke Kellokumpu, processledare Folkets Hus och Parker.

I projektet ska parterna tillsammans arbeta för att utveckla framtidens folkets hus dels genom digital teknik men även utveckla nya mötesformer och att utmana maktbalanser, detta kan i sin tur fungera som ett komplement till de former av boendeinflytande och hyresgästdialog som bostadsbolag och kommuner använder. Plattformen för arbetet är Rinkeby Folkets hus. Familjebostäder leder satsningen, projektledare är Caroline Dahlbom från Familjebostäder.