Tal till nationen, Söråkers Folkets Hus 2022-09-15