Sabaton – The Tour To End All Tours, Lidköpings Folkets Hus 2024-10-11