Rusalka, Hunnebostrand, Hav och Land, Folketshusföreningen 2017-02-25