Karmelitsystrarna, Hunnebostrand, Hav och Land, Folketshusföreningen 2019-05-11