Gauguin på Tahiti – ett förlorat paradis, Scalabiografen 2019-09-24