Gauguin på Tahiti – ett förlorat paradis, Osby Medborgarhus 2019-09-25