Den flygande holländaren, Umeå Folkets Hus 2020-03-15