Den flygande holländaren, Halmstads teater 2020-03-14