Blue Note Records: Beyond The Notes, Kulturhuset Hav och Land 2019-09-12