Det stora Sopäventyret, Lidköpings Folkets Hus 2019-09-14