Anne Frank – ”Om jag bara får vara mig själv”, Storviks Folkets Hus 2018-02-12 – 2018-02-25