Gestaltningsprojekt i tre folkparker

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och Statens konstråd ingick 2020 ett samarbete för att utveckla och producera ett eller flera offentliga konstverk i några av landets folkparker i samarbete med Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar.

Under Covid 19-pandemin och medföljande sociala distansering har intresset för och behovet av våra offentliga parker intensifierats. Frågan om folkparkernas historiska, nutida och framtida roll som en medborgardriven mötesplats och scen för lokalsamhället har blivit ännu viktigare, samtidigt som aktiviteter i folkparkerna drabbats hårt av pandemins medföljande restriktioner.

Hösten 2020 fick flera folkparker frågan om att medverka. Utav dessa valdes tre folkparker ut; Heby Folkets Park, Björneborgs Folkets Park och Huskvarna Folkets Park. Lokala projektgrupper bildades i varje folkpark och fick en central roll, både i att sätta tematiken för respektive verk och välja konstnärskap att bjuda in. Konstverken är unika och anpassade till respektive plats och förening. Samtliga verk färdigställs och invigs under 2022-2023.


 

Heby Folkets Park – invigning 19 augusti

Gränslandet av Åsa Cederqvist

Med konstnären Åsa Cederqvists verk Gränslandet läggs ett nytt lekfullt lager till 100-årsjubilerande Heby Folkets Parks rika natur- och kulturhistoria. Det offentliga konstverket är resultatet av ett samarbete mellan Statens konstråd och Folkets Hus och Parker.

Foto: Daniel Ekbladh

Var börjar och slutar leken?

Åsa Cederqvists verk Gränslandet är ett fantasilandskap och en lekfull iscensättning i Heby Folkets Park. Verket breder ut sig likt en scenografi i en glänta med tallar precis intill folkparkens entré. Tillsammans med landskapet och växtligheten bildar Gränslandet rum och scener som är till för att användas. Här finns en portal med en tegelgång och nyplanterade växter. Längre in i dungen står en scen och en grupp abstrakta gestalter i rostfritt stål som speglar och återspeglar omgivningen. De konstnärliga tilläggen bygger vidare på platsens berättelser och utgår från platsens historia och från traktens material, inte minst leran och teglet.

Folkparken får nya rum för lek

Folkparkernas historia väver samman nöjen, folkbildning, sommarnätter och arbetarrörelsens politiska samtal. När Åsa Cederqvist blev inbjuden till samarbetet med Folkets Park i Heby valde hon att fortsätta ett tidigare arbete där hon tittat på lekens roll i våra liv och offentliga rum.

Genom verket Gränslandet aktiveras en sovande del av folkparken. Det formar om landskapet och skapar ny rörelse på platsen. Här kommer det vara fritt fram att skapa egna lekar, aktiviteter och upplevelser. Lekfullheten återkommer i materialvalen – i speglingar, klängande växter, men också i de delar där materialen är mer förgängliga och så småningom kommer slitas ner och blir ett med gläntan. En glänta i sig bär på löften om lek, fritid, kanske även magi.
Gränslandets rumsliga dramatiserande börjar med portalen och markerar passagen in i fantasilandskapet. Väljer du den vägen in i parken kan det hända att leken och fantasin följer dig bortom gläntan så att hela Heby Folkets Park färgas till ett landskap med lager av berättelser, upptåg, historier och lek. Portalen blir en alternativ väg att välja in i folkparken, en väg som riktar blicken och tanken mot lagren av berättelser och lekar som fyllt denna park genom 100 år.

Om Åsa Cederqvist

Åsa Cederqvist (f. 1975) är utbildad vid Konstfack i Stockholm och arbetar med performance, koreografi, video, skulptur och installationskonst. Åsa Cederqvist är intresserad av vardagens magi, ritualer och föränderligheter. Dessa teman utforskas i olika material och med en lekfullhet som bjuder in till sinnliga upplevelser. För Heby Folkets Park står platsens historiska lager och naturmiljö i fokus.


 

Björneborg Folkets Park

JAg väntar under stjärnorna av Ulrika Sparre

I entrén till Björneborg Folkets Park har en sten ställt sig i vägen, med ett synligt ingraverat budskap: Jag väntar under stjärnorna. Konstnären Ulrika Sparre har utgått från platsens betydelse genom tiderna, en samlingspunkt för allt från ceremonier och andakt till dagens mer uppsluppna dans- och musikträffar.

Konstnär: Ulrika Sparre Fotograf: Emil Häll

När mörkret faller på och parken är stängd för besökare, riktas UV-lampor mot verket som laddats med fluorescerande färg och får stenen att lysa. Som om den fått liv och vill påminna förbipasserande om den här platsens kraft.

Verket tar avstamp i platsens betydelse genom tiderna

I Björneborgs folkpark samlas människor varje sommar för att uppleva musik, dans och mat eller för att visa upp sina motorfordon på bilträffar. Men platsen har varit en samlingspunkt längre än så. Här finns till exempel en ceremoniplats, i folkmun kallad Stenkyrkan, bestående av tre rektangulära stenblock som i början av 1800-talet placerades ut av den dåvarande bruksägaren Nordenfeldt. Stenarna utgjorde ett enkelt altare för andakt om söndagarna. Nordenfeldt ansökte hos biskopen om att få uppföra en kyrka på denna plats men fick avslag då Björneborg, liksom andra bruksorter på denna tid, ansågs vara för socialistiskt för kyrkan. Senare uppstod arbetarrörelsens folkpark på just denna plats.

Riktade tankens kraft och stenformationer

Ulrika Sparre har i sitt konstnärskap intresserat sig för stenformationer, som möjliga kraftplatser. Enligt vissa trosföreställningar bildas kraftplatser då många människors tankar riktas mot en speciell punkt. Emellanåt tar dessa kraftplatser formen av stenarrangemang. Genom sitt verk Jag väntar under stjärnorna anknyter Ulrika Sparre till denna historiska företeelse och frågar sig om det kan vara så att människorna, musiken och artisterna som vistats i Björneborgs folkpark faktiskt har laddat denna plats med en säregen kraft?

Om Ulrika Sparre

Ulrika Sparre är född i Stockholm 1974. Hon är verksam i Stockholm och arbetar med installation, ljud, fotografi, skulptur, film och performance. I sitt konstnärliga arbete intresserar Ulrika Sparre sig för behovet av existentiella frågeställningar i vårt sekulära samhälle. Hon undersöker skapandet av tro och identitet samt uppkomsten av olika subkulturer och trossystem. Hon är utbildad på Konstfack och Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam. Hon har tidigare ställt ut på bland annat Artipelag, Index Foundation och Reykavik Art Museum.

 


Huskvarna Folkets Park

Let´s face it av Linda Persson

Information om det lokala konstverket publiceras i början av 2023